Nyheter i Ladok

Uppdatering 4 december – Version 1.382019-12-02 | Webmaster

Generella nyheter

 • I deltagarlistan för kurspaketeringar är nu texten ”Visa alla i denna version” ändrad till ”Visa alla deltagare inom kurspaketering”. Genom att kryssa i rutan visas deltagare från alla tillfällen av kurspaketeringen, oavsett vilken version av kurspaketeringen de går.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När man skapar en medarbetarrättighet (för rapportörer eller attestanter) på individuella åtaganden kan man nu se den aktuella studentens namn och personnummer.
 • När resultat rapporteras in på ett aktivitetstillfälle så läggs förslag på examinationsdatum in automatiskt (utifrån aktivitetstillfällets datum). Detta gäller både i rapporteringsvyn för aktivitetstillfället och i funktionen ”Klistra in resultat”.

Nyheter rörande tillgodoräkning

 • Det är inte längre möjligt att skapa ett tillgodoräknande med mål ”Kurs” om studenten redan är registrerad på den kursen, eller har avbrott på kursen men redan fått resultat på modul inom kursen.
 • Det är inte längre möjligt att koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering där studenten har avbrott eller återbud. I rullistan över kurspaketeringar att koppla tillgodoräknandet till är kurspaketeringen utgråad och kan inte väljas.
 • Om man väljer att koppla ett tillgodoräknande till en kurspaktering som inte har påbörjats visas informationen: ”Vald kurspaketering är ännu inte påbörjad. Först när studenten registrerats på ett ingående kurstillfälle kommer tillgodoräknandet att synas i alla vyer.”. Det går fortfarande att koppla tillgodoräknandet till den kurspaketeringen.
Uppdatering 20 november – Version 1.372019-11-18 | Webmaster

Generella nyheter

 • Alla flikar i Ladok har ändrat utseende för att synas tydligare.


Nyheter rörande resultatrapportering

 • Betavyn för att hantera resultat för en enstaka student har förbättrats. Bland annat har visningen av resultat från andra versioner samt hur man väljer version att hantera resultat på ändrats. Guiderna för att rapportera respektive attestera resultat i betavyn har uppdaterats och visar nu den nya hanteringen.
 • Om en resultatnotering skapats men ännu inte har använts för att rapportera in en notering är det nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp (checkbox, datum, fritext, numerisk). Sedan tidigare går det även att ändra benämning och om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten.
 • Om noteringar har rapporterats in för studenter på en resultatnotering är det nu möjligt att i efterhand välja om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten eller ej. Detta kräver dock speciell behörighet i Ladok.


Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När ett tillgodoräknande skapas kan nu en och samma grund endast förekomma en gång i samma ärende.


Nyheter rörande nationell översikt

 • I den nationella översikten har visningen av tillgodoräknande blivit mer heltäckande. Nu visas vilken kurspaketering tillgodoräknandet tillhör, grunderna ”Andra meriter” och ”Andra resultat” visas samt tillgodoräknande med mål ”Annan specifikation”. Sedan tidigare visas även tillgodoräknande med mål ”Kurs”.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Information om återläsningen till Uppföljningsdatabasen2019-12-06 | Ladoksupporten

Återläsningen av data till Uppföljningsdatabasen i Ladok-produktionsmiljö är klar för alla lärosäten utom för Kungliga Konsthögskolan.

Arbete med återläsning för Kungliga Konsthögskolan pågår fortsatt under eftermiddagen och återupptas vid behov på måndag.

Åtgärdat driftstopp i alla Ladok-miljöer2019-12-06 | Ladoksupporten

Alla Ladok-miljöer är nu åter öppnade.

Problemet i den bakomliggande systemmiljön har åtgärdats.

Åtgärdat driftstopp Ladok-produktionsmiljö2019-12-06 | Ladoksupporten

Ladok-produktionsmiljö är nu åter öppnad och kan börja användas.

Problemet i den bakomliggande systemmiljön har åtgärdats.

Observera att återläsning av data till Uppföljningsdatabasen fortsatt pågår för vissa lärosäten. Vi återkommer med ytterligare information om när Uppföljningsdatabasen åter är tillgänglig för alla lärosäten.