Aktuella Utbildningsmiljöer

 

Nya Ladok – Utbildningsmiljö Temporär utbildningsmiljö – Utb2
System https://www.utbildning.ladok.se/ https://www.utb2.ladok.se/
Studentgränssnitt  https://student.utbildning.ladok.se/student/loggain
Version Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka. Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka. Miljön kommer tas ned i mitten av december.
Användning Utbildningsmiljö för de lärosäten som har gått i drift.

Obs, för att kunna logga in i studentgränssnittet måste man vara anställd vid lärosätet.

Utbildningsmiljö dedikerad till produktionssättande lärosäte(n).

Just nu finns följande lärosäten här:
– Luleå tekniska universitet
– Umeå universitet
– Uppsala universitet
– Sophiahemmet högskola
– Göteborgs universitet
– Högskolan i Skövde
– Örebro universitet
– Mittuniversitetet
– Linköpings universitet

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender
Data i systemet Kopia från produktion som uppdateras vid uppgradering varannan vecka. Obs, efter årsskiftet kommer miljön att uppdateras endast 4 ggr per år. Inkommen via IK-körning. Obs, IK’n körs endast vid uppstart av miljön. Ingen uppdatering av data vid uppgradering av miljön

 

2018-11-19 | Malin Eivergard