Aktuella Utbildningsmiljöer

 

Nya Ladok – Utbildningsmiljö
System https://www.utbildning.ladok.se/
Studentgränssnitt  https://student.utbildning.ladok.se/student/loggain
API
Stängt
Externa integrationer
Saknas
Ping
Ej anslutet
Uppföljningsdatabas
Ej tillgänglig
Version Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka.
Användning Utbildningsmiljö för alla lärosäten.

Obs, för att kunna logga in i studentgränssnittet måste man vara anställd vid lärosätet.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender
Data i systemet Kopia från produktion som uppdateras cirka 4 ggr per år. Se uppgraderingskalendern för aktuella datum.

 

2019-08-06 | Malin Eivergard