Aktuella Utbildningsmiljöer

 

Nya Ladok – Utbildningsmiljö Temporär utbildningsmiljö – Utb2 Temporär utbildningsmiljö – Utb3
System https://www.utbildning.ladok.se/ https://www.utb2.ladok.se/ https://www.utb3.ladok.se/
Studentgränssnitt
Version Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka. Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka. Miljön kommer tas ned i början av augusti. Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka.
Användning Utbildningsmiljö för de lärosäten som har gått i drift.

 

Utbildningsmiljö dedikerad till produktionssättande lärosäte(n).

Just nu finns följande lärosäten här:
– Stockholms konstnärliga högskola
– Teologiska högskolan
– Högskolan i Gävle
– Mälardalens högskola
– Stockholms universitet
– Karolinska institutet

Utbildningsmiljö dedikerad till produktionssättande lärosäte(n).

Just nu finns följande lärosäten här:
– Röda korsetshögskola
– Högskolan i Borås
– Gymnastik och idrottshögskolan
– Högskolan i Dalarna

– Högskolan Väst
– Stockholms universitet
– Karolinska institutet

– Konstfack

– Örebro universitet

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender
Data i systemet Kopia från produktion. Inkommen via IK-körning. Obs, IK’n körs endast vid uppstart av miljön. Ingen uppdatering av data vid uppgradering av miljön Inkommen via IK-körning. Obs, IK’n körs endast vid uppstart av miljön. Ingen uppdatering av data vid uppgradering av miljön

 

2017-06-20 | rebecka guzman