Ladok

Användarstudier under 2022

2023-02-08

Ladokkonsortiet arbetar med olika former av användarstudier för att förstå användaren och dess behov. Det är en viktig hörnsten i arbetet som görs när ny funktionalitet utvecklas. Det är också en chans för användaren att påverka hur Ladok ser ut och fungerar. Dessutom så berättar många användare att de lär sig mer om befintliga funktioner i Ladok genom användarstudierna.

En användarstudie kan se ut på olika sätt beroende på vad utvecklingsteamet behöver få reda på. Behöver vi förstå hur man arbetar idag och vilka problem en användare stöter på kan en öppen intervju vara en bra form, medan ett användningstest där användaren får utföra uppgifter i en prototyp kan vara passande när man kommit längre i arbetet och vill testa sina idéer. Det vanligaste är att studien görs i ett digitalt möte, vilket gör det enkelt att träffa användare från olika delar av landet. Vi skickar även ut enkäter för att få en övergripande uppfattning av hur många användare ställer sig i specifika frågor. Inbjudan till användarstudier skickas till lärosätets lokala kontaktpersoner på de lärosäten som vi vill göra användarstudier hos, de sprider i sin tur inbjudan till personer vars arbetsuppgifter är relevanta för studien. 

191 användarstudier 2022

Förra året genomförde Ladokkonsortiet totalt 191 användarsessioner. Av dessa var 146 användningstester där användaren fick lösa uppgifter i en prototyp eller i Ladok. 45 var intervjuer med användare. Genom dessa kvalitativa studier har vi fått en djupare förståelse för Ladoks användare. För att bekräfta slutsatserna från dessa studier på ett mer kvantitativt sätt skickade vi även ut 6 enkäter, där fler användare fick en chans att medverka.

Anders Stenebo, användbarhetsexpert, berättar: ”Vi är fler användbarhetsexperter som arbetar med användningstester och -intervjuer nu. Vi har mer än fördubblat antalet personer som jobbar med det, bara under de två senaste åren. I och med det så har antalet användarkontakter ökat markant jämfört med för bara några år sedan.”

Vad kan vi förvänta oss 2023?

Arbetet med användarstudier fortsätter under det kommande året. 

Anders Stenebo, användbarhetsexpert, säger så här om 2023: ”Jag tror att 2022 var ett speciellt år eftersom Ladok arbetade med nyutveckling av stöd för studieavgifter, utbildningsplanering och individuell studieplan för doktorander. Det är stora utvecklingsområden där vi haft behov av att träffa användare för att lära oss mer om deras behov och förväntningar. Jag tror inte vi kommer att intervjua lika många under 2023. Däremot kommer vi att följa upp det vi levererar under året, så att vi kan förbättra användbarheten ytterligare. Förmodligen kommer användarkontakten vara på samma nivå, kanske lite högre 2023.”

Under året är det också möjligt att vi får ett nytt sätt att få in återkoppling om Ladok. Just nu testas på ett ett nytt sätt skapa aktivitetstillfällen på ett antal lärosäten, i det testet ingår också en ny funktion för att ge återkoppling direkt i systemet. Användaren kan då betygssätta och skriva en kommentar direkt på sidan man arbetar på i Ladok. På så sätt kan de snabbt och enkelt ge återkoppling till oss. Om vi kommer ser mer av funktionen under 2023 återstår att se, den testas och utvärderas fortfarande.

Poddavsnitt om användarstudier

Är du nyfiken på hur arbetet med användarstudier går till? Då finns två avsnitt av Ladokpodden som du kan lyssna på:

  • I avsnitt 7 beskriver Anna Nylander, användbarhetsexpert, hur kontakten med användarna ser ut och vad vi använder studierna till.
  • I avsnitt 8 berättar Anna Nylander mer konkret om hur användarstudierna gick till under utvecklingen av aktivitetstillfällen.

Länk till Ladokpodden