Uppföljning och utdata

Foto: Mattias Pettersson

Lathund

Lathund Ladok 84 Utdatauppföljning
Lathund Ladok 84 Utdatauppföljning (PDF)


Inspelade webbutbildningar

Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
170310

Innehåll: Informationsobjekt och tabellstruktur, samt hur informationen från Ladok2 representeras i uppföljningsdatabasen.

Agenda:

  • Infrastrukturen i Ladok3
  • Vad är ett informationsobjekt?
  • Befintliga informationsobjekt
  • Hur representeras informationen från Ladok2 i Uppföljningsdatabasen i Ladok3 – genomgång av respektive informationsobjekt utifrån L2 perspektivet
  • Ännu ej prioriterade informationsobjekt
  • Nya kravönskemål
  • Exempel på SQL-frågor

Inspelning/presentation:
Inspelning informationsobjekt och tabellstruktur
(tyvärr är ljudet  i en del av inspelningen inte bra)
Informationsobjekt-Uppfoljningsdatabasen


Kommande utbildningstillfällen

Uppföljning, utdata, använda grupper
171031 11:00-12:00
Repetition av grundläggande handhavande i uppföljning, samt presentera nyheter
171122 11:00-12:00
Inför årsredovisning (HST, HPR, återrapporteringskrav)
171205 11:00-12:00
Uppföljning på forskarnivå


Material från workshops

Workshop Informationsobjekt i nya Ladok
Workshop Informationsobjekt BI-verktyg


Övrigt utbildningsmaterial

 Powerpointpresentation i klassrumsutbildning:
Grupper

Övningar:
Övningar kring grupp

2017-10-03 | rebecka guzman