Uppföljning och utdata

Foto: Mattias Pettersson

Lathund

Lathund Ladok Rapporterna i Uppföljning
Lathund Ladok Rapporterna i Uppföljning (PDF)

Lathund-Ladok-HPR
Lathund-Ladok-HPR (PDF)

Lathund-Ladok-HST
Lathund-Ladok-HST (PDF)

Lathund Ladok Uppföljning och utdata
Lathund Ladok Uppföljning och utdata (PDF)


Inspelade webbutbildningar

Inför årsredovisning (HST, HPR, återrapporteringskrav)
171122

Innehåll: Utbildningen kommer att ha fokus på de uppgifter som ska ingå i lärosätenas årsredovisning enligt regleringsbrevet, exempelvis väsentliga uppgifter och särskilda återrapporteringskrav angående utbildningsutbudet.

Målgruppen är de som arbetar med lärosätets årsredovisning, t.ex. controllers, uppföljningsansvariga, statistikansvariga etc.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Repetition av grundläggande handhavanden i uppföljning, samt presentera nyheter
171031

Agenda:

Under webbutbildningen går vi igenom rapporterna i Uppföljning

  • Vad ska man tänka på när man använder begränsnings- och grupperingsparametrarna och hur påverkar de rapportresultatet?
  • Vilken information är möjlig att söka fram från respektive rapport?
  • Även viss genomgång av rapportunderlagen och så visar vi höstens förbättringar i funktionaliteten.

Inspelning:
Inpelning

Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
170310

Innehåll: Informationsobjekt och tabellstruktur, samt hur informationen från Ladok2 representeras i uppföljningsdatabasen.

Agenda:

  • Infrastrukturen i Ladok3
  • Vad är ett informationsobjekt?
  • Befintliga informationsobjekt
  • Hur representeras informationen från Ladok2 i Uppföljningsdatabasen i Ladok3 – genomgång av respektive informationsobjekt utifrån L2 perspektivet
  • Ännu ej prioriterade informationsobjekt
  • Nya kravönskemål
  • Exempel på SQL-frågor

Inspelning/presentation:
Inspelning informationsobjekt och tabellstruktur
(tyvärr är ljudet  i en del av inspelningen inte bra)
Informationsobjekt-Uppfoljningsdatabasen


Material från workshops och heldagsutbildningar

Workshop Informationsobjekt i nya Ladok
Workshop Informationsobjekt BI-verktyg

Från heldagsutbildning 171206
Information i uppföljningsdatabasen i Ladok3 (ppt)


Övrigt utbildningsmaterial

 Powerpointpresentation i klassrumsutbildning:
Grupper

Övningar:
Övningar kring grupp

2018-01-30 | rebecka guzman