Planera studier

Foto: Jann Lipka

Lathund

Lathund Ladok Studiedeltagande
Lathund Ladok Studiedeltagande (pdf)

Innehåll: Påbörja programstudier, masshantera kursregistrering eller ta bort förväntat deltagande, Spärr, Uppehåll från program, tillfällesbyte

Lathund Ladok Utbytesstudier
Lathund Ladok Utbytesstudier (pdf)

Lathund Ladok Studentgränssnitt
Lathund Ladok Studentgränssnitt (PDF)


Inspelade webbutbildningar

Hantera studenter på program med inriktning
171107

Innehåll: Genomgång av två scenarier för program med inriktning. Webbutbildningen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

Agenda:

 • Studier på program med antagning direkt till inriktning
 • Studier på program där studenter väljer inriktning inför senare period

Inspelning/presentation:

Inspelning Hantera studenter med inriktning
Presentation Program med inriktning v3

 

Hur får studenten innehåll i sin studieplan?
Grund/avancerad
171026

Innehåll: Genomgång av olika sätt att lägga in innehåll i en students studieplan, t ex att lägga till kurser för enskild student, att lägga till innehåll för hel kull studenter med hjälp av tillfällesstruktur med mera.

Agenda:

 • Innehåll för första terminen via tillfällesstrukturen
  • Innehåll för andra terminen och framåt söker studenterna via NyA
 • Innehåll för hela utbildningen, termin för termin, via tillfällesstrukturen
  • Hantering av studenter som inte följer plan
  • Studieuppföljning i vyn deltagande kurspaketering
 • Hantering av student som inte följer plan – spärr finns för nytt innehåll från tillfällesstrukturen
  • Innehåll läggs in manuellt
  • Befintligt programtillfälle
  • Programtillfällesbyte

Inspelning:
Inspelning Hur får studenten innehåll i sin studieplan

Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart
170615 & 170823

Innehåll: Hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll etc och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.
Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, en 15 juni och en 23 augusti, där det senare tillfället är på djupare nivå

Inspelning:
Inspelning del 1 2017-06-15
Inspelning del 2 2017-08-23


Samspelet mellan NyA och Ladok
170607

Innehåll: Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok?
Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.

Agenda:

 • Identitetshantering (02:40)
 • Vilka uppgifter delas inte? (14:53)
 • Vem gör vad i antagningsprocessen? (16:50)
 • Förändringar jämfört med tidigare (21:23)
 • Villkorshantering i NyA (25:44)
 • Programhantering i Ladok (29:57)
 • Ladok el NyA för antagning inom program? (36:20)

Inspelning/presentation:
Inspelning Samspelet mellan NyA och Ladok
Presentation


Programhantering och studieplan

170112

Innehåll: Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

Agenda:

 • Programtillfällesstruktur
 • Påbörja utbildning
 • Studieuppföljning
 • Fortsatta programstudier
 • Tillfällesbyten

Inspelning/presentation:
Inspelning Programhantering och studieplan
Programstudier studieplan


Programhantering och studieplan del 2
170321

Innehåll: Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

Inspelning:
Inspelning Programhantering och studieplan del 2


Kommande utbildningstillfällen

Nya utbildningar kommer efter årsskiftet


Material från workshops

Workshop Integration mot Ladok3 och studiedeltagande
Inspelning Integration mot Ladok3 och studiedeltagande

2018-01-19 | rebecka guzman