Hantera studier

Foto: Jann Lipka

Lathund / Handhavandeguide

Handhavandeguide, Studiedeltagande: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-05-22
Innehåll: Skapa förväntat deltagande, Registrering, Ändra placering i studieplan, Avbrott, Masshantering inom kurs, Uppehåll, Spärr, Tillfällesbyte, Studieval.

Lathund, UtbytesstudierPDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-03-22

Innehåll: Hantera in- och utresande studenter.

Lathund, Studentgränssnittet: PDFPower point 
Senast uppdaterad: 2018-05-22


Filmer

Underlag för filmer: 


Inspelade webbutbildningar

Hantera utbytesstudier i Ladok
180327

Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå.
Utöver connect-mötet rekommenderar vi att ni tar del av tre förinspelade filmer och en ny lathund för utbytesstudier finns nu publicerat högre upp på denna sida.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation med frågor och svar

Hantera studenter på program med inriktning
171107

Innehåll: Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period. Webbutbildningen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Hur får studenten innehåll i sin studieplan?
Grundnivå/avancerad nivå, 171026

Innehåll: Genomgång av olika sätt att lägga in innehåll i en students studieplan, t ex att lägga till kurser för enskild student, att lägga till innehåll för hel kull studenter med hjälp av tillfällesstruktur med mera.

Agenda:

 • Innehåll för första terminen via tillfällesstrukturen
  • Innehåll för andra terminen och framåt söker studenterna via NyA
 • Innehåll för hela utbildningen, termin för termin, via tillfällesstrukturen
  • Hantering av studenter som inte följer plan
  • Studieuppföljning i vyn deltagande kurspaketering
 • Hantering av student som inte följer plan – spärr finns för nytt innehåll från tillfällesstrukturen
  • Innehåll läggs in manuellt
  • Befintligt programtillfälle
  • Programtillfällesbyte

Inspelning/presentation:
Inspelning

Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart
170615 & 170823

Innehåll: Hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll etc och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.
Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, en 15 juni och en 23 augusti, där det senare tillfället är på djupare nivå.

Inspelning:
Inspelning del 1 2017-06-15
Inspelning del 2 2017-08-23


Samspelet mellan NyA och Ladok
170607

Innehåll: Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.

Agenda:

 • Identitetshantering (02:40)
 • Vilka uppgifter delas inte? (14:53)
 • Vem gör vad i antagningsprocessen? (16:50)
 • Förändringar jämfört med tidigare (21:23)
 • Villkorshantering i NyA (25:44)
 • Programhantering i Ladok (29:57)
 • Ladok el NyA för antagning inom program? (36:20)

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Programhantering och studieplan
170112

Innehåll: Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan: Programtillfällesstruktur, påbörja utbildning, studieuppföljning, fortsatta programstudier och tillfällesbyten.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Programhantering och studieplan del 2
170321

Innehåll: Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

Inspelning/presentation:
Inspelning


Kommande utbildningstillfälle

Kurstillfällesbyten, 180612, kl 13 – 14

Utbildningstillfället behandlar olika fall av kurstillfällesbyten:

 • Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall)
 • Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fal)

Utbildningsmaterial (lathund och filmer) kommer publiceras några dagar innan utbildningstillfället på denna sida.

Vi rekommenderar deltagare att ta del av utbildningsmaterialet innan utbildningstillfället. På utbildningstillfället visas ingen demo, istället används mötet till att besvara frågor från deltagarna.

Skicka gärna frågor i förhand till Klara Nordström eller Anders Vestin, som håller i utbildningen.

Mötet äger rum i Connect: https://connect.sunet.se/ladok-utb och kommer att finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.


Material från workshops

Workshop Integration mot Ladok3 och studiedeltagande
Inspelning Integration mot Ladok3 och studiedeltagande

2018-05-24 | Malin Eivergard