Hantera studier

Foto: Jann Lipka

Lathund / Handhavandeguide

Handhavandeguide, Studiedeltagande: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-08-15, version 1.9.0
Innehåll: Skapa förväntat deltagande, Registrering, Ändra placering i studieplan, Avbrott, Masshantering inom kurs, Uppehåll, Spärr, Tillfällesbyte, Studieval.

Lathund, UtbytesstudierPDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-03-21

Innehåll: Hantera in- och utresande studenter

Lathund, Kurstillfällesbyte: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-06-05
Innehåll: Olika fall av kurstillfällesbyten, konceptuellt beskrivet

Lathund, Studentgränssnittet: PDFPower point 
Senast uppdaterad: 2018-06-07


Filmer

Utbytesstudier

Underlag för filmer (power point):

 

Kurstillfällesbyte som leder till omregistrering

 

Kurstillfällesbyte för kurs med flera studieperioder


Inspelade webbutbildningar

Kurstillfällesbyten
180612

Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående kurstillfällesbyten.
Utöver connect-mötet rekommenderar vi att ni tar del av sju filmklipp och en lathund för kurstillfällesbyten som finns på utbildningsvägen Hantera studier.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation med frågor och svar (power point)

Hantera utbytesstudier i Ladok
180327

Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå.
Utöver connect-mötet rekommenderar vi att ni tar del av tre förinspelade filmer och en ny lathund för utbytesstudier finns nu publicerat högre upp på denna sida.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation med frågor och svar

Hantera studenter på program med inriktning
171107

Innehåll: Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period. Webbutbildningen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Hur får studenten innehåll i sin studieplan?
Grundnivå/avancerad nivå, 171026

Innehåll: Genomgång av olika sätt att lägga in innehåll i en students studieplan, t ex att lägga till kurser för enskild student, att lägga till innehåll för hel kull studenter med hjälp av tillfällesstruktur med mera.

Agenda:

 • Innehåll för första terminen via tillfällesstrukturen
  • Innehåll för andra terminen och framåt söker studenterna via NyA
 • Innehåll för hela utbildningen, termin för termin, via tillfällesstrukturen
  • Hantering av studenter som inte följer plan
  • Studieuppföljning i vyn deltagande kurspaketering
 • Hantering av student som inte följer plan – spärr finns för nytt innehåll från tillfällesstrukturen
  • Innehåll läggs in manuellt
  • Befintligt programtillfälle
  • Programtillfällesbyte

Inspelning/presentation:
Inspelning

Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart
170615 & 170823

Innehåll: Hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll etc och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.
Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, en 15 juni och en 23 augusti, där det senare tillfället är på djupare nivå.

Inspelning:
Inspelning del 1 2017-06-15
Inspelning del 2 2017-08-23


Samspelet mellan NyA och Ladok
170607

Innehåll: Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.

Agenda:

 • Identitetshantering (02:40)
 • Vilka uppgifter delas inte? (14:53)
 • Vem gör vad i antagningsprocessen? (16:50)
 • Förändringar jämfört med tidigare (21:23)
 • Villkorshantering i NyA (25:44)
 • Programhantering i Ladok (29:57)
 • Ladok el NyA för antagning inom program? (36:20)

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Programhantering och studieplan
170112

Innehåll: Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan: Programtillfällesstruktur, påbörja utbildning, studieuppföljning, fortsatta programstudier och tillfällesbyten.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Programhantering och studieplan del 2
170321

Innehåll: Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

Inspelning/presentation:
Inspelning


 


Material från workshops

Workshop Integration mot Ladok3 och studiedeltagande
Inspelning Integration mot Ladok3 och studiedeltagande

2018-08-16 | Malin Eivergard