Grundläggande kunskaper i nya Ladok

E-learning

Grundläggande begrepp:
Grundläggande begrepp och navigering i Ladok
Grundläggande begrepp och navigering i Ladok SCORM

Användare med läsbehörighet:
Läsa information i Ladok (del 1 ur e-learning resultathantering)
Läsa information i Ladok SCORM


Filmer


Övrigt utbildningsmaterial

Powerpointpresentation för klassrumsutbildning:
Läsa information i Ladok

2017-11-16 | rebecka guzman