Forskarnivå

Foto: Mattias Pettersson

Lathund

Lathund Ladok Forskarnivå 84
Lathund Ladok Forskarnivå 84


Inspelade webbutbildningar

Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå
161124

Innehåll: Genomgång, på en konceptuell nivå, hur utbildning på forskarnivå kan hanteras i nya Ladok, där det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är personer som arbetar centralt med Ladok och/eller med utbildning på forskarnivå.

Agenda:

  • Utbildningsinformation – förberedelse
  • Lägga in antagning
  • Skapa/lägga till innehåll. Påbörja utbildning.
  • Komplettera/Ändra innehåll
  • Rapportera resultat
  • Rapportera studieaktivitet/-finansiering
  • Övrigt
  • Pågående utveckling

Inspelning/presentation:
Inspelning Konceptet kring utbildning på forskarnivå
Presentation Forskarnivån


Utbildning på forskarnivå
170221

Innehåll: Detta är del 2 av utbildning inom konceptet kring utbildning på forskarnivå. Del 1 är Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå längre ner på denna sida.

Agenda:

  • Demo av funktionalitet

Inspelning:
Inspelning Forskarutbildning del 2


Kommande utbildningstillfällen

Forskarnivå
171128 11:00-12:00
Grundflödet för forskarstuderande – från skapa ämne till dokumentera deltagande och resultat
171219 11:00-12:00
Exempel på forskarnivå med utfall i examen


Material från workshops

Workshop utbildning på forskarnivå

2017-10-03 | rebecka guzman