Kommande utbildningar

Utbildning på forskarnivå, 28 februari

Vårens första utbildningstillfälle behandlar upplägg, resultatrapportering och examen för utbildning på forskarnivå.

Några dagar innan utbildningstillfället, preliminärt den 23 februari, kommer vi att publicera förinspelade demos och en ny lathund som du kan titta på och läsa igenom före själva utbildningstillfället. På så sätt kan alla lärosäten testa sin data innan utbildningstillfället och du som deltagare får tid att tänka igenom vilka frågor du vill ställa.

Skicka gärna eventuella frågor i förhand till Klara Nordström eller Anders Vestin, som håller i utbildningen.

Mötet äger rum i Connect: https://connect.sunet.se/ladok-utb kl 11-12 och kommer att finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

 

Kommande utbildningstillfällen

Andra områden som är prioriterade för kommande utbildning är dokumentation av utbytesstudier, avancerad hantering i studiedeltagande (tillfällesbyten mm), studieavgifter samt hantering i Ladok efter anmälning och urval i NyA .

Vi ber att få återkomma med tid och plats för utbildningstillfällena.

Vänligen kontakta Klara Nordström, utbildningsansvarig, vid frågor.

2018-02-08 | rebecka guzman