Kommande utbildningar

Kurstillfällesbyten, 180612, kl 13 – 14

Utbildningstillfället behandlar olika fall av kurstillfällesbyten:

  • Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall)
  • Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall)

Utbildningsmaterial (lathund och filmer) kommer publiceras några dagar innan utbildningstillfället på denna sida: www.ladok.se/utbildningsvagar/hantera-studier

Vi rekommenderar deltagare att ta del av utbildningsmaterialet innan utbildningstillfället. På utbildningstillfället visas ingen demo, istället används mötet till att besvara frågor från deltagarna.

Skicka gärna frågor i förhand till Klara Nordström eller Anders Vestin, som håller i utbildningen.

Mötet äger rum i Connect: https://connect.sunet.se/ladok-utb och kommer att finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

 


Kommande utbildningstillfällen

Områden som är prioriterade för kommande utbildning är:  studieavgifter samt hantering i Ladok efter anmälning och urval i NyA.

Vi ber att få återkomma med tid och plats för utbildningstillfällena.

Vänligen kontakta Klara Nordström, utbildningsansvarig, vid frågor.

2018-05-18 | Malin Eivergard