Systemdokumentation i pdf

Här finner du systemdokumentationen i pfd-form. Bilagor som finns i Confluence finns inte med i pdf:erna.

Nedan finner du förklaringar kring vad respektive fil innehåller:

Systemdokumentation: Innehåller såväl begreppslista, funktionsbeskrivning och de olika delarna i uppföljning.
Begreppslistan: Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara.
Funktionsbeskrivning: Dokument som beskriver de olika funktionerna.
Uppföljning: Uppföljningsdatabasen, Uppföljning och Utdata.

Version 1.5
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
Version 1.4
Systemdokumentation_ver104_2

Uppdaterad 180515:   IK:n har två nya styrningar under kapitel Användarhandledning Informationskonverteraren

Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 1.3
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 1.2
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 1.1
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 1.0
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 0.99
Systemdokumentation
– Begreppslista
Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
Version 0.98
Systemdokumentation
– Begreppslista
– Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
Version 0.97
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 0.96
Systemdokumentation
– Begreppslista
– Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
Version 0.95
Systemdokumentation
– Begreppslista
– Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
2018-05-24 | Malin Eivergard