Ladok

Snart dags för ny utbildning på forskarnivå

Foto: KI/Selma Wolofsky/NVS
2018-02-08

Denna utbildning på forskarnivå behandlar upplägg för utbildning på forskarnivå, resultatrapportering och examen – både för grundflödet för en doktorand och olika specialfall.

Några dagar innan utbildningstillfället, preliminärt den 23 februari, kommer vi att publicera förinspelade demos och en ny lathund som du kan titta på och läsa igenom före själva utbildningstillfället.

På så sätt kan alla lärosäten testa sin data innan utbildningstillfället och du som deltagare får tid att tänka igenom vilka frågor du vill ställa.

Skicka gärna eventuella frågor i förhand till Klara Nordström eller Anders Vestin, som också håller i utbildningen.

Mötet äger rum i Connect: https://connect.sunet.se/ladok-utb och kommer att finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.