Lokala aktiviteter vid produktionssättning

Arbete pågår med att identifiera vad som behöver ske på lärosätena innan produktionssättning av nya Ladok. Nedan följer exempel på vilka förberedelser som behöver ske. Listan ersätter det tidigare dokumentet “Lokala aktiviteter för produktionssättning av nya Ladok” och kommer kontinuerligt att uppdateras och utvecklas.

Lokala aktiviteter:

 • Ta fram kommunikationsplan.
 • Identifiera vilka arbetssätt som måste förändras.
 • Definiera behörigheter och roller.
 • Sammanställ lista över samtliga användare och behörigheter (se instruktioner och mall på denna länk)
  • Identifiera vilka lokala användare som ska ha rättighet att hantera identiteter (etablera studenter). Det görs i SD+ Lärosätet initierar ärendet och för ansvarsförbindelse i retur som ska skrivas under av användarna. Lärosätet scannar in och bilägger ärendet i SD+ samt behåller originalet själv.
  • Identifiera vilka lokala användare som behövs under själva produktionssättningen (för att verifiera data, lägga upp mallar och viss grunddata och sätta upp integrationer).
 • Ta ställning till om utbildningsstrukturen behöver kompletteras (t.ex fakultet, hanteras i nya Ladok efter produktionssättning).
 • Skapa mallar för examen/bevis/DS samt identifiera vilka som behövs vid produktionssättning.
 • Identifiera vilka studenttjänster lärosätet ska använda och i vilken ordning de ska rullas ut (information om studentgränssnittet).
 • Identifiera vilken information som tas ut manuellt ur Ladok (rapporter mm) och säkerställ att informationen går att få ut ur nya Ladok.
 • Se över hantering av e-post till studenter (studenten får EN e-postadress i Ladok, inte en per lärosäte)
 • Säkerställ tillgänglig personal under produktionssättning (viktigt att rätt personer finns tillgängliga och att det finns back-up för alla om någon blir sjuk),
 • Vid behov säkerställ att alla Ladokanvändare skriver på ansvarsförbindelse.
 • Fastställ kontaktvägar för lokal support.
 • Säkerställ att lokal support har fått utbildning och känner till hur de kontaktar central support.
 • Skicka in logotyp och kontaktuppgifter till startsidan samt logotyp till intyg och bevis via ärende i SD+ (mer information).


Registervård/IK


Utbildning

 • Ta fram lokal utbildningsplan.
 • Identifiera vilket utbildningsmaterial som behövs.
 • Anpassa utbildningsmaterial.
 • Genomför utbildning.


Teknik

 • Se över informationsflödet Ladok och utbildningsdatabas (behöver ev förändras).
 • Säkerställ att det finns testmiljöer för de lokala system som integrerar med Ladok.
 • Säkerställ att åtkomst finns till testmiljö för Ladok2, både Nouveau och via SQL.
 • Säkerställ att arbetet med respektive integration går enligt plan.
 • Ta fram gemensam plan för test av integrationer för lärosätet. OBS! Integrationerna ska vara färdigtestade innan verifieringsperioden påbörjas.
 • Identifiera vilka integrationer som måste sättas igång vid produktionssättning och vilka som kan sättas igång senare.
 • Beställ certifikat till integrationer (från supporten), läs mer här. Certifikat ska beställas till samtliga miljöer som lärosätet använder i god tid, innan verifieringsperioden påbörjas. Inför produktionssättning är detta verifieringsmiljö samt produktionsmiljö.
 • Identifiera vilka användare som behövs i uppföljningsdatabasen.
 • Säkerställ att studentens personnummer skickas med vid inloggning (om studenttjänster ska användas).


Test

 • Genomför verifiering innan produktionssättning (görs i testmiljö som är kopia av produktionsmiljön).
 • Inför verifieringstester behöver lärosätet säkerställa att de kan använda Adobe Connect och även dela skärm
2017-05-26 | rebecka guzman