Kontinuitetsplan

Kontinuitetsplanen beskriver vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att den gemensamma produktionsmiljön kan återställas vid behov och hur en situation där produktionssättningen inte går enligt plan ska hanteras.

Kontinuitetsplan Ladok rev 1.3

Exempel på lokal kontinuitetsplan:

Kontinuitetsplan-produktionssättning_ exempel

 

2017-12-01 | rebecka guzman