Jobba i Ladokkonsortiet

Ladokkonsortiet behöver förstärka sin organisation och söker nu personer som vill hjälpa till med arbete med att göra bytet till nya Ladok lyckat.

Just nu har vi följande roller som behövs tillsättas:

Rollbeskrivning nationell administratör av studentdata

Nationell administratör av studentdata stödjer lärosätena i hantering av identitetsuppgifter i Ladok. Identitetsuppgifterna är gemensamma för lärosätena och delas i en gemensam persontjänst mellan UHR/NyA och Ladok. Under 2018 består en stor del av hanteringen i att stödja lärosäten med hantering av identitetsuppgifter i samband med produktionssättning i nya Ladok.

Det löpande arbetet består i övrigt av att som en del av tredje linjens support svara på frågor samt bistå lärosäten i nya Ladok med hantering av identitetsuppgifter, inklusive för de studenter som finns i systemet under alias. Hanteringen består exempelvis av sammanslagning av personnummer och skapande av alias.

Rollen innebär ett uppdrag om upp till 50%. Det är önskvärt att start sker snarast möjligt men exakt datum överenskommes med lärosätet. Placeringsort är lärosätets ort men resande inom Sverige kan förekomma.

Läs mer om uppdraget här.

Senaste ansökningsdatum är 12 januari 2018.

Kontaktpersoner och ansökan

Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd
E-post: anna.ahnberg@ladok.se
Telefon: 073-1460139

Matz-Ola Cajdert, ansvarig för nationell administration
E-post: matz-ola.cajdert@oru.se
Telefon:  019-30 12 27

Nationell administratör av utbildningsmallar

Nationell administratör av utbildningsmallar ansvarar för att hålla de nationella utbildningsmallarna i Ladok uppdaterade och ändamålsenliga för verksamheten. I arbetet ingår proaktivt arbete för att stödja lärosätena, vilket under 2018 särskilt innebär arbete i anslutning till produktionssättningar av nya lärosäten i systemet.

Nationella administratörer är också en del av tredje linjens support inom sina respektive områden. Den nationella administrationen är under uppbyggnad och andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Utöver det löpande arbetet med utbildningsmallarna kommer rollen också att innebära att representera konsortiet i SIS referensgrupp för EMIL-standarden.

Rollen innebär ett uppdrag om upp till 50%. Det är önskvärt att start sker snarast möjligt men exakt datum överenskommes med lärosätet.Placeringsort är lärosätets ort men resande inom Sverige kan förekomma.

Läs mer om uppdraget här.

Senaste ansökningsdatum är 12 januari 2018.

Kontaktpersoner och ansökan

Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd
E-post: anna.ahnberg@ladok.se
Telefon: 073-1460139

Matz-Ola Cajdert, ansvarig för nationell administration
E-post: matz-ola.cajdert@oru.se
Telefon:  019-30 12 27

Rollbeskrivning kommunikatör

Kommunikatör är den person som har ansvar för att medlemmarna får relevant information om Ladok som system och konsortiets verksamhet. De främsta kanalerna är Ladok.se och mejlutskick men även fysiska träffar och e-möten används för att sprida information.

Rollen innebär ett uppdrag om initialt 60-100%. Det är önskvärt att start sker senast under slutet av 2017 men exakt datum överenskommes med lärosätet.

Placeringsort är lärosätets ort men resande förekommer ofta. Det är önskvärt att du kan arbeta i konsortiets lokaler på Wallingatan i Stockholm en påtaglig del av veckan.

Läs mer om uppdraget här.

Kontaktpersoner och ansökan
För mer information om rollen som utbildningsansvarig kontakta:

Mauritz Danielsson, konsortiechef
E-post: mauritz.danielsson@ladok.se
Telefon: 070-6553353

Ansökan med angivna referenser skickas till Mauritz.

Rollbeskrivning utbildningsansvarig – tillsatt
Utbildningsansvarig inom konsortiet har ansvar för att det alltid finns ett aktuellt, korrekt och pedagogiskt utbildningsmaterial för medlemmarna.

Materialet ska kunna användas av den lokala Ladokorganisationen, efter eventuell bearbetning. Det ingår också ansvaret att vid behov arrangera utbildningstillfällen för den lokala Ladokorganisationen hos konsortiets medlemmar.

Rollen innebär ett uppdrag om initialt 50%. Det är önskvärt att start sker senast under slutet av 2017 men exakt datum överenskoms med lärosätet. Belastningen kan variera i perioder varför viss flexibilitet i tidsallokeringen krävs.

Läs mer om uppdraget här.

Kontaktpersoner och ansökan
För mer information om rollen som utbildningsansvarig kontakta:

Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd
E-post: anna.ahnberg@ladok.se
Telefon: 0731460139

Mauritz Danielsson, konsortiechef
E-post: mauritz.danielsson@ladok.se
Telefon: 070-6553353

Ansökan med angivna referenser skickas till Mauritz senast 2017-10-30.

2017-12-13 | rebecka guzman