Produktplan

Planen för de kommande sprintarna under hösten 2017 ser för närvarande ut så här. Det huvudsakliga innehållet anges i förhållande till vilken sprint arbetet planeras att påbörjas. Siffror inom parentes avser den sprint där målsättningen är att arbetet ska vara klart. Däremot kommer ytterligare förbättringsarbete utöver det som framgår av planen nedan att utföras under samma period.

Observera att planen justeras löpande i förhållande till utvecklingen och de behov som finns, och att innehållet i sprintarna därför kan komma att ändras.

Sprint Sprintstart Sprintslut Huvudsakligt innehåll
91  5 okt  18 okt
 • Utdata examen
 • Antagning inresande utbytesstudenter via NyA (91)
 • Förbättringar av anonymhantering
 • Attesterat resultat på prov ger kursresultat
92  19 okt  1 nov
 • Möjliggöra mer uttag ur uppföljnings-DB (Ny)
 • Dokumentera gemensam examen
 • Rapporten Studiedeltagande – antagning
 • Verifierbart registreringsintyg
 • Ny rapport för sent inkomna HPR (diff)
 • Utdata för Uppehåll på paketering
93 2 nov  15 nov
 • SCB, samarbeten, gem examen
 • Redovisning av inaktiva studenter
 • Hantera ej längre giltig grunddata
 • Ta hänsyn till överlapp kurser
 • Ändra i lärosätets organisation
 • Studieavgift på period/paketering
 • Ersätts av – merithantering
 • Styrning av ärendehantering/tilldelning
 • Utökad hantering av antagningsmottagning, fler hinder
 • Utöka Sök population med underkända resultat
94 16 nov  29 nov
 • Stöd för handläggning av TG, avisering, översikt mm (LU)
 • Bifoga dokument till TG-ärende (LU)
 • Översyn av studentgränssnitt
 • Knyta attestant och resultatrapportör till modul
 • Översyn av studieplansvy
 • Hantering av lokal märkning på utbildning/tillfälle
 • Historik över användare
95  30 nov  13 dec
 • Behörighet på utbildningstypsgruppering
 • Ändra i studenters studieplaner
 • Förbättrad hantering av resultatnoteringar
 • Förbättringar av Bevisdokument/hantering
 • Masshantering av kurstillfällen
 • Förbättringar av intyg för Förväntat deltagande
 • Tydliggör utannonsering av tillfällen
96  14 dec  10 jan
 • Spara inställningar vid resultatrapportering
 • Förbättring av skyddsvärda uppgifter
 • Registreringsintyg, fo-nivå
 • Kunna begränsa på utbildning vid Sök student
 • Visa antal antagna, registrerade, avklarade för varje tillfälle
jan 2018
 • Verifierbar resultatintyg i Studentgränssnittet
 • Påminnelser till attestant
 • Knyta behörighet till modul
 • Vidareutveckling av Sök population (begränsa)
 • Utsökning forskarnivåtillfällen
feb 2018
 • Verifiering av examen
 • Obligatoriska resultatnoteringar
 • Kontroll av studiebehörighet
mar 2018
 • Förenkling av omkoppling
 • Ersätta Ping
 • Utdata studieavgifter, del 2
april 2018
 • Sök student i gem studenttjänst

Denna sida uppdateras kontinuerligt. För ytterligare information om vägen mot Lund finns presentationen som hölls på informationsdagen den 23 maj 2017 här.

2017-10-10 | rebecka guzman