Produktplan

Presentationen av produktplanen omarbetas för närvarande.

För detaljerad information om vilka ärenden som planeras till vilka sprintar se dashboard ‘Underlag för sprintplanering’ (kräver Jira-inloggning).

2018-08-16 | Malin Eivergard