Produktplan

Planen för de kommande sprintarna ser för närvarande ut så här. Det huvudsakliga innehållet anges i förhållande till vilken sprint arbetet planeras att påbörjas. Siffror inom parentes avser den sprint där målsättningen är att arbetet ska vara klart. Däremot kommer ytterligare förbättringsarbete utöver det som framgår av planen nedan att utföras under samma period.

Observera att planen justeras löpande i förhållande till utvecklingen och de behov som finns, och att innehållet i sprintarna därför kan komma att ändras.

Sprint Sprintstart Sprintslut Huvudsakligt innehåll
95  30 nov  13 dec
 • Användarbehörighet på utbildningstypsgruppering (utbinfo, lägga till ktf)*
 • Utsökning paketeringar/organisation (bl a forskarnivå)*
 • Utökning av studentgränssnitt (förväntat delt, verifierbart intyg)
 • Förbättringar av intyg för Förväntat deltagande
 • UTRED: Bifoga dokument till TG-ärende (LU)
96  14 dec  10 jan
 • Ändra i studenters studieplaner (val, datumperioder, ta bort och lägga till nya tillfällen flera studenter)
 • Ändra i lärosätets organisationsstruktur
 • Förbättrad hantering av resultatnoteringar (beständiga (version N), visas i student-gui)
 • Masshantering av kurstillfällen (status, regperiod)
 • Registreringsintyg, fo-nivå
 • Ta hänsyn till överlapp kurser
97 11 jan 24 jan
 • Resultatrapportering vid avbrott på kurs
 • Förbättringar av Bevisdokument/hantering
 • Verifierbar resultatintyg i Studentgränssnittet
 • Visa antal antagna, registrerade, avklarade för varje tillfälle
 • Knyta attestant och resultatrapportör till modul
 • Vidareutveckling av Sök population (begränsa)
98 25 jan  7 feb
 • Utökning av studentgränssnitt (ISP)
 • Kunna begränsa på utbildning vid Sök student
 • Tydliggör utannonsering av tillfällen
99 8 feb 21 feb
 • Realtidsuppdatering av UF-databasen
 • Förenkling av tillfällesbyte
 • Flytta kurspaketeringar mellan strukturer
100 22 feb 7 mar
 • Historik över användare (samt inaktivera, radera en användare)
 • Hantering av lokal märkning på utbildning/tillfälle
 • Spara inställningar vid resultatrapportering
101 8 mar  21 mar
 • Styrning av ärendehantering/tilldelning
 • Utdata studieavgifter, del 2
 • Hantera ej längre giltig grunddata

Denna sida uppdateras kontinuerligt. För ytterligare information om vägen mot Lund finns presentationen som hölls på informationsdagen den 23 maj 2017 här.

2017-12-05 | rebecka guzman