Att komma åt MIT-miljöerna

Förutsättningar för att komma åt MIT-miljön

Inloggningen till MIT-miljön sker via det egna lärosätets autentiseringslösning. Lärosätet måste därför finnas med i Swamid-federationen, se swamid.se.

Behörighet till MIT-miljöns användargränssnitt

För att använda användargränssnittet i MIT-miljön måste du vara inloggad och ha blivit tilldelad minst en roll. Om du vill få ett användarkonto i ditt lärosätes MIT-miljö eller om du har frågor kring hur MIT-miljöerna används på ditt lärosäte, ska du kontakta den lokala projektledaren på ditt lärosäte.

Behörighet till informationskonverteraren

För att kunna köra informationskonverteraren måste man vara inloggad i MIT-miljöns användargränssnitt och ha minst rollen “utbildningsinformation”, samt blivit tilldelad en roll för användningen av Informationskonverteraren. Se Informationskonverteraren.

Åtkomst till REST-tjänster

Åtkomsten till REST-tjänsterna styrs av ett klientcertifikat i lärosätets system och hanteras krypterat via HTTPS. För mer information se Integration med MIT-miljön.

2017-10-31 | Malin Eivergard