Öppen frågestund

Varmt välkommen att delta i informations- och frågetillfällen som arrangeras ca en gång i månaden.

På agendan för varje frågestund är vanligtvis:

 • Status för arbetet med gränssnitt
 • Status för leveranser
 • Demo av funktionalitet
 • Tid för deltagarnas frågor

Kommande träffar

Datum/Tid Evenemang
16/11 kl 10-11  Öppen frågestund

Inspelningar av tidigare frågestunder

Datum Agenda Inspelning och material
14/9 Frågestund om produktionssättning med produktionssatta lärosäten och de som är på väg att gå in Öppen frågestund 14/9 inspelning
13/9
 • Nya utbildningar i höst
 • Produktionssättningsplanen för första halvan av 2018
 • Info om ny FAQ på Ladok.se
Öppen frågestund 13/9 inspelning
Presentation 13/9
21/6
 • Kommande produktionssättningar
 • Rutiner i gemensamma Ladoksupporten
  • Svarstider och prioritering av ärenden i supporten
  • Hantering av nationella administratörer
  • Hur anmäla önskemål om nationella grunddata och mallar
 • Statusrapport e-signering och underskrift i DS
Öppen frågestund den 21/6 inspelning
Presentation 21/6
11/5 Med anledning av den fråga vi ställt angående behov av konverterad data till de lärosäten som ska produktionssättas under hösten 2017 hölls en extra frågestund. Extra Öppen frågestund 11/5 inspelning
4/5
 • Förändrad produktionssättningsplan
 • Planerade produktionssättningar
 • MIT-miljöer och utbildningsmiljöer
 • Ny hantering av certifikat
Öppen frågestund 4/5 inspelning
Presentation 5/4
29/3
 • Status Malmö högskolas produktionssättning
 • Svar på inkomna frågor
  • Kravdialog med Lund
  • Aviseringar till studenter
  • Behörigheter för rapportörer
  • Elektroniska bevis
 • Lathundar och hur vi tänker
Öppen frågestund den 29/3 inspelning
Presentation 29/3
1/3
 • Projektinfo & Ny Ladok.se
 • Utbildningsmaterial
 • Etablering av studenter och hantering av epostadress
 • Status och tidplan MAHs produktionssättning
Öppen frågestund den 1/3 inspelning
Presentation 1/3

Tidigare inspelningar av Öppen frågestund – arkiv

2017-10-02 | rebecka guzman