Meddelanden

januari

2018-01-22

Pågående driftstörning i MIT-IK

Ladoksupporten

Vi har just nu en driftstörning i MIT-IK. Det innebär att miljön inte är tillgänglig för närvarande. 

Vi återkommer senast kl 11.00 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-01-22

Planerad uppgradering i MIT-Demo till version 0.96

Ladoksupporten

Idag måndag, 2018-01-22 från kl 05.30 till kl 11.00 kommer MIT-Demo påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-01-19

Åtgärdad driftstörning i MIT-Demo

Ladoksupporten

En driftstörning i uppföljning på MIT-Demo nu på morgonen är nu åtgärdad.  

MIT-Demo fungerar nu normalt.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-01-18

Nya Ladok – produktionsmiljö – Uppgradering till version 0.96.1 är klar

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

2018-01-17

Planerad uppgradering i MIT-Integration

Ladoksupporten

Onsdag, 24/1 och onsdag, 7/2 kommer MIT-Integration påverkas av en uppgradering under hela dygnet. Miljön kommer att tas ned på eftermiddagen, vid arbetsdagens slut, redan dagen före ovan angivna datum.

Målsättningen vid driftstoppet är att uppgradera miljön så många versioner som man hinner (idag ligger version 0.92 i miljön).

Observera att miljön är mycket olik övriga miljöer då den innehåller stora mängder manuellt registervårdat data varför det finns en risk att en uppgradering inte är möjlig.

Vid ett misslyckande kommer miljön att återställas till version 0.92. Under uppgraderingsperioden kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Efter kl 08.00 efterföljande dag kommer miljön fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-01-17

Planerad uppgradering nya Ladok – produktionsmiljö till version 0.96

Ladoksupporten

Torsdag 18/1 kl 05.30 till 09.00  kommer nya Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Efter kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-01-17

Åtgärdad driftstörning i feeds nya Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Återkoppling angående förra veckans problem med feeds. Den åtgärd som genomfördes under fredag eftermiddag kl.16.00 löste problemet. Inga ytterligare åtgärder planeras. 

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-01-17

Ärendehanteringsverktyget Jira – åtgärd är klar

Ladoksupporten

Nu är det planerade underhållet av Jira färdigt och Ladoksupporten kan nås via den kanalen.

 

2018-01-16

Nya Ladok – testmiljö – Uppgradering till version 0.96 är klar

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

 

2018-01-15

Planerad åtgärd i ärendehanteringsverktyget Jira

Ladoksupporten

Onsdag, 2018-01-17 från kl 07.00 till kl 09.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under denna period kan Ladoksupporten nås via telefon eller beställningsverktyget ServiceDeskPlus. 

Efter kl 09.00 kommer Jira fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte