Ladok

Informationsdag

När: 2018-05-22 09:00 - 16:00

Tisdagen den 22 maj kl 9-16 är det dags för årets informationsdag.

Vi hoppas på en givande dag då vi får höra från flera av de lärosäten som är igång i nya Ladok om deras erfarenheter kring olika områden.
Dessutom informerar vi om funktionalitet som utvecklas framåt och nyheter från drift och support.

Vi håller till på Karolinska Institutet i lokalen Gustaf Retzius, Berzelius väg 3 i Solna tisdag 22/5 kl 9-16. Dagen börjar med fika från kl 9 och mötet startar kl 930, vi bjuder även på lunch.

Anmälan görs längst ned på denna sida och det är viktigt att alla anmäler sig via bifogade länk så att vi även får svar på önskemål om specialkost, vi behöver er anmälan senast 27/4. Har ni svarat på en inbjudan via Outlook ber vi er att svara igen vi länken. Det finns plats för 5 deltagare per lärosäte (utöver inbjudna talare). I mån av plats tar vi givetvis emot fler deltagare per lärosäte.

Dagens agenda:
09.30-10.45 Inledning
  Ladokkonsortiets organisation efter Ladok3-projektet
  Drift av Ladok – prioriteringar, förbättringar, uppföljning mm
  Vidareutveckling av Ladok och prioriteringar – hur jobbar vi
10.45-11.00 Bensträckare och fika
11.00-12.00 Vidareutveckling av Ladok – prioriterad funktionalitet den närmaste tiden
  Erfarenheter från digital examen på LNU
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.15 Lunds produktionssättning utmaningar och hur det gick
  Tips från vår produktionssättning – lärdomar från Lund
  Gemensam support för Ladok
  Så fungerar vår lokala support – SU berättar
14.10-14.30 Bensträckare och fika
14.30-16.00 Integrationer med Ladok – så här har BTH gjort. BTH har utvecklat många egna integrationer mellan Ladok och andra stödsystem, exempelvis egen studentportal, mobil-app, lärplattform och Inspera.
  Nu är Ladok3-projektet slut! Summering av projektets erfarenheter.