Kalender

mars

Utbildningstillfället som äger rum den 27 mars behandlar upplägg och hantering av utbytesstudier, med följder i uppföljning och intyg.

Vi kommer också ta upp olika fall hur upplägget kan tillämpas.

Några dagar innan utbildningstillfället kommer du kunna ta del av förinspelade demos och en uppdaterad lathund.

Mötet äger rum i Connect: https://connect.sunet.se/ladok-utb.

Inspelningen kommer du sedan att finna på Ladok.se.

maj

Informationsdagen äger rum på Karolinska institutet, Berzelius väg 3, Solna.

Konferenslokal: Gustaf Retzius

Mer info kommer.