Ladok

Kalender

november

Under utbildningstillfället går vi igenom några vanliga scenarier för tillgodoräknande såsom:

  • Student vill tillgodoräkna sig del av kurs
  • Student byter lärosäte och vill tillgodoräkna sig kurser från det tidigare lärosätet

För dig som vill delta i webbutbildningen rekommenderar vi att du förbereder dig genom att:

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Den kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Innehåll: Utbildningen kommer att ha fokus på de uppgifter som ska ingå i lärosätenas årsredovisning enligt regleringsbrevet, exempelvis väsentliga uppgifter och särskilda återrapporteringskrav angående utbildningsutbudet.

Målgrupp för utbildningen är de som arbetar med lärosätets årsredovisning, t.ex. controllers, uppföljningsansvariga, statistikansvariga etc.

Innan utbildningen ska du ha tagit del av relevant dokumentation och webbutbildningar om uppföljning i nya Ladok.

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Mer info kommer.

december

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Mer info kommer.

Onsdag den 6 december bjuder konsortiet in till en heldagsutbildning om uppföljning i nya Ladok.

Utbildningen om uppföljning i nya Ladok kommer ha fokus på uppföljningsdatabasen och informationsobjekten.

Vi kommer att gå igenom innehållet i informationsobjekten, underlaget i uppföljningsrapporterna samt ge exempel på hur du med SQL kan ta ut den information du behöver i uppföljningssyfte.

Målgrupp för utbildningen är de som använder SQL mot databasen (alltså inte BI-verktyg) i syfte att göra uppföljning. Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper i SQL.

Innan utbildningen ska du ha tagit del av relevant dokumentation och webbutbildningar om uppföljning i nya Ladok.

Tid: kl 10-16 onsdagen den 6 december

Plats: Tegelbacken konferens, Stockholm

På den här utbildningen har vi plats för drygt 40 deltagare. Vi prioriterar att så många lärosäten som möjligt ska kunna delta och kan därför behöva göra ett urval bland dem som anmäler sig. Sista anmälningsdag är 17 november.

Anmälan skickas in av lärosätets lokala projektledare eller lokala kontaktperson till asa.lindberg@ladok.se.

Vi tar tacksamt emot frågor i förväg som du önskar svar på under utbildningen. Skicka in dem senast 1 december till utbildning@ladok.se.

Grund/avancerad.

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Mer info kommer.

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Mer info kommer.

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Mer info kommer.